Wzory umów dla spadkobierców lub dla wspólności majątku spadkowego

Wzór umowy oraz odpowiedniego pisma

Tutaj znajdą Państwo propozycję umowy zlecenia ze Nachlass-Ermittlungen GbR poszukiwań genealogicznych w celu uzupełnienia drzewa genealogicznego Pańskiej rodziny:

Wzór umowy na uzupełnienie drzewa genealogicznego [noch zu hinterlegen] (PDF) z odpowiednim pismem [noch zu hinterlegen] (PDF) na zatrudnienie genealogów od  Nachlass-Ermittlungen GbR. 

Kontakt:

Nachlass-Ermittlungen GbR
Liebmann & Bergmann
Wolbecker Straße 1
D-48155 Münster/Westfalen
Tel:  +49 (0)251 3959131
Fax: +49 (0)251 5799793
Mail:  info@nachlass-ermittlungen.de

Broszura informacyjna (język niemiecki):  Image-Broschüre (PDF, 12MB)

Chętnie prześlemy też Państwu broszurę wraz z umową.

Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen