Poszukiwania właścicieli tak zwanych "dormant bank accounts"

Dla banków przejmujemy poszukiwania właścicieli albo spadkobierców tak zwanych "dormant bank accounts", depozytów i skrytek depozytowych.

Dla ubezpieczeń na życie poszukujemy również nieznane osoby, które mają upoważnienia do polis ubezpieczeniowych.

W ten sposób nasi zleceniodawcy mają możliwość upewnić się, że spełnili szczegółowo i wystarczająco swoje obowiązki, co chroni ich przed ryzykiem prawnym i zrujnowniem reputacji. 

Zleceniodawca otrzymuje od nas kompletną dokumentację przeprowadzonej kwerendy oraz dowody uprawnienia.

Kontakt:

Nachlass-Ermittlungen GbR
Liebmann & Bergmann
Wolbecker Straße 1
D-48155 Münster/Westfalen
Tel:  +49 (0)251 3959131
Fax: +49 (0)251 5799793
Mail:  info@nachlass-ermittlungen.de

Broszura informacyjna (język niemiecki):  Image-Broschüre (PDF, 12MB)

Chętnie prześlemy też Państu broszurę wraz z umową.

Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen