Honorarium - wyłącznie w przypadkach rozwiązanych z powodzeniem!

Nasze wynagrodzenie pobieramy dopiero wtedy, jeżeli spadkobierca rzeczywiście odziedziczy spadek. Wspólnie ze odnalezionym przez nas spadkobiercą uzgadniamy honoraium dostasowane od wyników pracy, które jest zależne od trudności poszukiwań  oraz wysokości oczekiwanej masy spadkowej.
W niemieckich sprawch spadkowych jest to około 10% obecnej masy spadkowej (netto), lub także do 25% w pozakrajowych sprawch spadkowych (wliczając wszystkie koszty poszukiwań oraz doliczając prawnie obowiązujące  podatki VAT).

Dla Państwa nie powstają żadne zoobowiązania lub zaliczki, ponieważ pracujemy na własne ryzyko. Wszystkie wiążące się z tym koszty ponosimy sami. Nasze honorarium jest płatne po wypłaceniu spadku. Jeżeli nasze posukiwania nie miałyby doprowadzić do pozytywnych wyników, wszystkie koszty ponosi także nasza firma.


Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen