Nasi doświadczeni współpracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, co gwarantuje Państwu niezbędną kompetencję przy ekonomicznej realizacji spraw spadkowych od początku poszukiwań spadkobierców lub majątków do wypłacenia spadku.

David Meyer

Pan Meyer M.A. ukończył studia historii na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster i wspiera od tego czasu jako hisoryk nasz zespół. Jego szczególne doświadczenia w obchodzeniu się z rękopiśmiennymi źródłami archiwalnymi i piśmiennymi oraz doświadczenia w obszarze kwerend genealogicznych stanowią nieodzowny przyczynek w naszym dążeniu, aby gwarantować gruntowną analizę i rekonstrukcje specificznych zagadnień z historii i genealogii.  Poza tym posiada pan Meyer specjalne kompetencje w zakresie niemieckiej, angielskiej oraz izraelskiej archiwistyki, które zdobył  on w ramach badań naukowych do swojej promocji.

Cornelia Osiecki

Pani Osiecki studiowała filozofię i germanistykę na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, przy  czym istotą jej zainteresowań była onomastyka Europy Wschodniej. Do jej specjalności zalicza się, oprócz nauki o nazwach własnych, archiwistyka w krajach wschodnioeuropejskich oraz znajomość języka polskiego i rosyjskiego. Pani Osiecki utrzymuje kontakty z polskimi archiwami oraz przeprowadza poszukiwania na miejscu w krajach wschodnioeuropejskich.


Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen