1.) Poszukiwania spadkobierców - co to jest?

  2.) Na czym polegają zadania poszukiwaczy spadków i spadkobierców?

  3.) Do czego spadkobiercy mają prawa?

  4.) Ile kosztuje mnie poszukiwanie spadku lub spadkobiercy?

  5.) Czy będę musiał płacić zaliczkę lub się zobowiązać w inny sposób?

  6.) Kto ponosi koszty poszukiwań, jeżeli ich rezultaty będą negatywne?

  7.) Czy muszę dać poszukiaczom spadku upoważnienie, aby pracowali dla mnie?

  8.) Czy istnieje możliwość, że wynagrodzenie będzie większe niż spadek,
        i ja ostatecznie nic nie odziedziczę, tylko będę musiał płacić?

  9.) Czy powstałe koszty można eventualnie dostać jako zwrot podatku?

10.) Jak oblicza się ogólną sumę, którą otrzymam ze spadku? 

11.) Czy mogę także odziedziczyć długi?

12.) Czy długi spadkodawcy muszą być wyrównane wartościami ze spadku?

13.) Czy trzeba płacić podatek od spadku?

Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen