Czy istnieje możliwość, że wynagrodzenie będzie większe niż spadek, i ja ostatecznie nic nie odziedziczę, tylko będę musiał płacić?

Nie! Koszty powstają tylko wtedy, jeżeli Państwo odziedziczą spadek. My uzgadniamy z Państwem wsześniej wynagrodzenie procentualne (LINK zu Honorar). W ten sposób jest  zapewnione, że zostaniemy zapłaceni tylko w przypadku, jeżeli Pańskie prawo do spadku  okaże się pozytywne, i że wynagrodzenie jest propprcjonalnie dostosowane do wysokości spadku – to znaczy: nasze wynagrodzenie nie może być większe od Pańskiej części spadku.


Dalej > Ulgi podatkowe

Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen