Do czego spadkobiercy mają prawa?

Spadkobiercy są osobami,które mają prawo do spadku lub jego części, który może składać się z posiadłości ziemskiej, pensionstrusts, akcji lub reszty majątku osoby zmarłej.


Dalej > Koszta poszukiwania spadkobierców


Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen