Nasze osiągniecia dla Pańskiego sukcesu

Zakres naszych działalności obejmuje zarówno opracowywanie spraw spadkowych w kraju i za granicą, w których spadkobiercy danego spadkodawcy są całkowicie lub częściowo nieznani, jak też nabywanie dokumentów, które są niezbędne do poświadczenia stwierdzającego dziedziczenie, na całym świecie.

W przypadkach, w których nie został sporządzony  testament, ustalamy kto jest uprawniony do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego oraz gdzie się dane osoby znajdują.

Dla banków i ubezpieczeń przeprowadzamy przede wszystkim poszukiwania właścicieli lub spadkobierców tak zwanych "dormant bank accounts". Jako przedsiębiorstwo, które jest kontrolowane przez państwo, nadaje się Liebmann & Bergmann szczególnie do kwerend  tego rodzaju.

Dla spadkobierców, którzy się obawiają, że nie zostali wystarczająco poinformowani o masie spadkowej, poszukujemy na podstawie życiorysu i szczególnych osobistych okoliczności życiowych spadkobiercy nieznanych majątków.

Połączenie rodzin jest sprawą, która wywodzi się z czasów zakładania firmy. Zarówno wczoraj, jak i dziś  jest jednak aktualna, dlatego nadal wykonujemy niezbędne i obszerne poszukiwania dla naszych klientów.

Dokumentacja

Wszystkie dokumentacje są przeprowadzane w celu długotrawłego archiwowania w formacie międzynarodowego  standardu ISO/EC 26300.

Nachlass-Ermittlungen GbR
Patrick Liebmann & Frank Bergmann
Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
 E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen